Visjon og verdier

Raushet, åpenhet, mot og entusiasme er de nye verdiene som skal kjennetegne organisasjonen Buskerud fylkeskommune.

I løpet av våren 2012 har Buskerud fylkeskommune, gjennom bred organisatorisk forankring, arbeidet med utvikling av ny visjon og nye verdier. Dette som et ledd i et omfattende og langsiktig organisasjonsutviklingsarbeid. 

Den nye visjonen og verdiene ble vedtatt av fylkestinget i juni 2012. 

Visjon: Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling.

Visjonen skal si noe om hva vi ønsker å oppnå i fremtiden, og være en drivkraft til å gjennomføre organisasjonens oppgaver.

Verdier: 

  • Raushet - toleranse, generøsitet og skape kultur for å gi av seg selv
  • Åpenhet - utøve og utvikle delingskultur internt og eksternt. Være en åpen og tilgjengelig organisasjon
  • Mot - våge å satse, tenke nytt og ta initiativ
  • Entusiasme - skape engasjement, arbeidsglede og kreativitet om arbeidsoppgaver og organisasjon

Verdiene skal legge grunnlaget for å innfri visjonen.

 

Hva betyr verdiene raushet, åpenhet, mot og entusiasme i den jobben du gjør hver dag? Det er det allerede flere som har satt ord på – se filmen.


Publisert 12. november 2012, oppdatert 7. januar 2014.