FoUI, internasjonalt og næringsutvikling

Enheten har ansvar for næringsutvikling generelt, med alle sektorsatsinger. Det er fokus på utvikling av ny næringsplan for Buskerud, oppstart tidlig i 2013, ferdigstilling i 2014. 

Ellers har enheten ansvar for sektorsatsinger:

Enheten jobber svært utadrettet, og i tett partnerskap med mange private og offentlige aktører.

Enheten har ansvar for årlige overføringer til Innovasjon Norge, partnerskapsavtaler med SIVA og Høgskolen i Buskerud, Vri prosjekter og tilskudd til Innovasjonssystemet. 

 

Enhetsleder: Janne Buhaug


Publisert 24. januar 2013, oppdatert 14. mars 2018.