Buskerud fylkesbibliotek

Fylkesbiblioteket hører inn under utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune og er det fylkeskommunale nivået i folkebibliotekvesenet i fylket.

Fylkesbibliotekets lovpålagte oppgaver er å ivareta fjernlånsvirksomheten i fylket og organisere det lokale lånesamarbeidet, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse til folke- og skolebibliotekene i fylket og rådgi de lokale myndighetene og bibliotekeierne.

Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og høgskolebiblioteket i Drammen utgjør Drammensbiblioteket. 

 

Fylkesbiblioteksjef: Trond Minken


Publisert 24. januar 2013, oppdatert 11. mai 2016.