Utviklingsavdelingen

Utviklingsavdelingen samarbeider nært med kommuner, nærlingsliv og organisasjoner om utvikling av regionene i fylket ut fra deres fortrinn og utfordringer.

Regional utvikling retter seg mot næringsliv, kompetanse og utdanning, utforming av steder og sentra, arealdisponering, naturressurser og kultur.

Utviklingssjef: Kristian Thowsen
Assisterende utviklingssjef: Bente Bjerknes
Administrasjonsleder: Kari Norbakk

Enhetsledere:
Plan, miljø og folkehelse: Hilde Reine
Næring: Janne Buhaug
Kulturminnevern: Turid Kolstadløkken
Kultur: Jon Endre Røed Olsen 

 

Kontakt Utviklingsavdelingen

Buskerud fylkeskommune
Utviklingsavdelingen
Postboks 3563
3007 Drammen

Telefon: 32 80 85 00 
E-post: postm...@bfk.no

 

Enheter i avdelingen:


Publisert 24. januar 2013, oppdatert 8. januar 2018.