Utdanningsavdelingen

Utdanningsavdelingens hovedoppgave er å planlegge utvikle og gjennomføre den videregående opplæringen for ungdom og voksne.

Opplæringen skjer ved 13 videregående skoler samt Arbeidsinstituttet Buskerud. Nær 1.000 lærebedrifter gir opplæring til lærlinger og lærekandidater. I tillegg driver fylkeskommunen en folkehøgskole og en fagskole.

Fylkesutdanningssjef: Jan-Helge Atterås
Assisterende fylkesutdanningssjef: Stein Morten Øen

 

Kontakt Utdanningsavdelingen

Buskerud fylkeskommune
Utdanningsavdelingen
Postboks 3563
3007 Drammen

Telefon: 32 80 85 00 
E-post: postm...@bfk.no

Inntaksenheten: 32 80 86 43 / 32 80 86 44
Eksamensenheten: 32 80 87 63 / 32 80 86 47 (telefontid kl. 1000 - 1400)
Fagopplæringsenheten: 32 80 86 47

 

Enheter i avdelingen:

 

Skoler og andre enheter:


Publisert 18. januar 2013, oppdatert 8. januar 2018.