BFK Tannhelse

Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF (BFK Tannhelse) er et fylkeskommunalt foretak.

Tjenesten skal gi fri tannbehandling til barn og unge, psykisk utviklingshemmede og til eldre, uføre og langtidssyke i institusjoner og hjemmesykepleie.

Fylkestannlege: Berit Binde

 

Kontakt Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Postboks 3563
3007 Drammen

Telefon: 32 80 86 10 
Fax: 32 80 88 78 
E-post: tannh...@bfk.no 
Organisasjonsnr: 985 457 174

 

Tannklinikker

 Oversikt over offentlige tannklinikker i Buskerud


Publisert 24. januar 2013, oppdatert 8. januar 2018.