Politisk sekretariat

Politisk sekretariat består av utvalgssekretærer som server til sammen 14 forskjellige politiske utvalg. Hovedoppgavene til sekretariatet er å ha sekretærfunksjon for alle politiske utvalg, klargjøring og publisering av innkallinger og møteprotokoller, kunngjøringer av møter, sørge for interpellasjoner og spørsmål blir sendt rette vedkommende i administrasjonen for utarbeiding av forslag til svar. Superbrukeransvar og veiledning når det gjelder utvalgsmodulen i ePhorte, kvalitetssikring av saksfremlegg i henhold til formelle krav og systemfunsjonalitet og vedlikeholde reglement for politiske organ.

Seksjonen er også ansvarlig for kvalitetssikring og gjennomføring av stortings, kommunestyre og fylkestingsvalg, saksbehandle  alle valgsaker også oppnevning av skjønnsmedlemmer og faglig rådgivning i valgspørsmål for alle kommuner i Buskerud.

 

Leder: Marianne Israelsen


Publisert 16. august 2016, oppdatert 16. august 2016.