Drifts- og serviceenheten

Drifts- og serviceenheten består av kantine, sentralbord/resepsjon, møterom og sekretærfunksjoner.

Enhetsleder: Gro Ekkje


Publisert 18. januar 2013, oppdatert 6. april 2017.