Dokumentenheten

Dokumentenhetens hovedoppgave er arkiv- og dokumenthåndtering for Buskerud fylkeskommune i henhold til lov og forskrifter.

Enheten har ansvar for å ta vare på fylkeskommunens historie, dvs eldre arkiver, slik at enkeltpersoners (innbyggere, ansatte og elever) rettigheter blir tatt vare på for ettertiden. Enheten driver opplæring i arkiv- og dokumenthåndtering for fylkeskommunens ansatte, både for sentraladministrasjonen og på fylkeskommunens virksomheter.

Det er også enhetens oppgave å ta vare på moderne arkiver det vil si at vi må kvalitetssikre de dokumenter som produseres elektronisk før de legges ut på våre nettsider via postlistene. Enheten har videre ansvar for at det er samsvar med elektroniske lagrede dokumenter og papirarkivene for de arkivseriene som vi fortsatt skal ta vare på i papirform. Dokumentenheten betjener både fjernarkivet og fylkeskommunens depotarkiv ved innsynsbegjæringer.

Dokumentenheten har også ansvaret for sentraladministrasjonens post og grafiske tjenester.

 

Enhetsleder: Reidar Bjurstrøm


Publisert 18. januar 2013, oppdatert 29. september 2016.