BFK Eiendom

Bygge- og eiendomsenheten (BFK Eiendom) forvalter og utvikler fylkeskommunens eiendommer.

BFK Eiendom skal utføre eiendomsrelaterte tjenester innen forvaltning, drift og vedlikehold, på en måte som ivaretar brukernes behov og fylkeskommunens byggherrefunksjon. Arbeidet skal understøtte fylkeskommunens mål og strategi for virksomhetene. Buskerud fylkeskommune har skolebygg spredd over hele fylket.

Konstituert Bygge- og eiendomssjef: Tone Mjøs


Publisert 18. januar 2013, oppdatert 19. januar 2018.