Stabs- og kvalitetsavdelingen

Avdelingens oppgaver:

  • Koordinering på tvers-aktiviteter i organisasjonen
  • Kvalitetsarbeid og innovasjon (det presiseres her at fagspesifikke rutiner f.eks. innen personal og økonomiområdet fremdeles naturlig skal ligge i disse avdelinger)
  • Etablering og drift av oppfølgings- og styringssystemer (digitale støttesystemer, årshjul, porteføljeoversikter mm) 
  • Beredskap
  • Løpende oppgaver / prosjekter for fylkesrådmannen
  • Ulike reglementer

 

Enheter i avdelingen:

 

 

Kvalitets- og stabsleder: Tone Mjøs


Publisert 18. januar 2013, oppdatert 3. januar 2019.