Samferdselsavdelingen

Samferdselsavdelingen har ansvar for fylkesveger, kjøp av kollektivtjenester, skoleskyss, transportløyver og for transport av funksjonshemmede.

Samferdselssjef: Gro Ryghseter Solberg

 

Kontakt Samferdselsavdelingen

Buskerud fylkeskommune
Samferdselsavdelingen
Postboks 3563
3007 Drammen

Telefon: 32 80 85 00 
E-post: postm...@bfk.no


Publisert 24. januar 2013, oppdatert 8. januar 2018.