Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har overordnet ansvar for fylkeskommunens økonomistyring; budsjett, regnskap, rapportering og finans.

Buskerud fylkeskommune har et drifts- og investeringsbudsjett på til sammen ca 3 mrd kr. De viktigste målene for seksjonen er:

  • Bidra til at fylkeskommunen får et budsjett og handlingsprogram som både sikrer gode publikumstjenester og ivaretar økonomisk handlefrihet
  • Bidra til korrekt rapportering og godt funderte økonomiske prognoser
  • Avlegge regnskap etter lov og forskrift og uten vesentlige revisjonsmerknader

 

Enheter i avdelingen:

  • Regnskapsenheten
  • Lønnsenheten
  • Innkjøpsenheten
  • Budsjettenheten

 

Fylkesøkonomisjef: Raymond Bråten


Publisert 18. januar 2013, oppdatert 6. april 2017.