Fylkesadvokaten

Fylkesadvokaten bistår hele organisasjonen med juridisk rådgivning innen alle fagområdene i den komplekse fylkeskommunale organisasjonen. De fleste oppdragene kommer fra administrativt nivå, men også politisk nivå bistås direkte eller indirekte.

Norges Lover

Advokaten har også en utadrettet rolle i forhandlinger, prosedyre av saker for domstolene og andre tvisteløsningsorgan. I tillegg til foredragsvirksomhet/opplæring påtar kontoret seg saksbehandling i saker av særlig juridisk karakter, herunder klagesaker.  

Oppgavene spenner over de fleste rettsområder, både innen offentlig rett så vel som privatretten. I tillegg kommer selvsagt prosessfagene; sivilprosess, litt straffeprosess samt forvaltningsprosess.

Fylkesadvokaten påtar seg ikke oppdrag for private parter.


Publisert 16. april 2013, oppdatert 3. januar 2019.