Administrativ ledelse

Fylkesrådmannen er den øverste lederen for administrasjonen.

Kjersti Bærug Hulbakk

Kjersti Bærug Hulbakk
konstituert fylkesrådmann

Tlf 90 76 67 74

Jan-Helge Atterås

Jan-Helge Atterås
fylkesdirektør for utdanning

Tlf 32 80 86 23 / 90 66 86 27

Gro Solberg

Gro Solberg
fylkesdirektør for samferdsel

Tlf 32 80 87 24 / 90 89 27 34

Bente Bjerknes
konstituert fylkesdirektør for regionalutvikling

Tlf 90 61 67 79


Raymond Bråten

Raymond Bråten
økonomidirektør

Tlf 32 80 85 42 / 95 96 88 96

Tone Mjøs

Tone Mjøs
stab- og digitaliseringsdirektør

Tlf 40 00 55 15 

Guro Hegna Svendsen

Guro Hegna Svendsen
kommunikasjonsdirektør

Tlf 32 80 85 20 / 91 62 72 45


Publisert 16. april 2012, oppdatert 6. september 2019.