Vil du bli lærling hos oss?

Buskerud fylkeskommune er godkjent lærebedrift i IKT-servicefaget, kontor- og administrasjonsfaget, byggdrifterfaget, hestefaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget i samarbeid med barnehage.

De siste årene har vi hatt ca. 25 lærlinger og lærekandidater fordelt på videregående skoler i Buskerud, Ung Invest arbeidsinstituttet og i sentraladministrasjonen.  

Som lærling hos oss inngår du lærekontrakt og tar deler av utdanningen på et arbeidssted i fylkeskommunen. Lærlinger har rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, men også plikt til å delta aktivt for å nå målene, og å delta i planlegging og vurdering av ditt eget arbeid. Læretiden avsluttes med en fag- eller svenneprøve. 

Vi kan tilby

  • En spennende læringsarena 
  • Midlertidig ansettelse i Buskerud fylkeskommune i to år
  • Lønn under utdanning
  • Godt kvalifiserte instruktører/veiledere
  • Personlig veiledning
  • Hyggelig læringsmiljø 

 

Søk plass

Alle elever i videregående opplæring/skole må søke læreplass i Vigo innen 1. mars. Du søker selv i Vigo, eventuelt med hjelp fra rådgiver ved skolen.

Søknad om læreplass sendes elektronisk via vigo.no.

 

Se også mer informasjon om fagopplæring


Publisert 23. februar 2017, oppdatert 9. februar 2018.