Hvem vi er

Med fagekspertise fra utdanning, samferdsel og regionalutvikling til folkehelse, kultur, kulturminnevern og tannhelse, fremstår vi som et mangfoldig kompetansemiljø og en attraktiv arbeidsplass.

Vi jobber for at Buskerud skal være et attraktivt sted for bosetting og arbeid, og at befolkningen skal gis et best mulig tjenestetilbud.

Hos oss jobber det mennesker med ulik kompetanse og bakgrunn.

Vi ansetter blant annet pedagogisk personell, tannleger, arkeologer, arealplanleggere, økonomer og annet administrativt personell.

Sammen med andre fylker, regioner, kommuner og organisasjoner arbeider vi aktivt for å skape god samfunnsutvikling.

Administrasjonen holder til i fylkeshuset i Drammen, mens de øvrige ansatte jobber i virksomhetene våre ute i regionene.

Fornøyde ansatte er et av våre viktigste mål. Ønsker du å jobbe hos oss, kan vi blant annet tilby utfordrende karrieremuligheter og en sunn balanse mellom arbeid og fritid.


FAKTA

 

Fylkeskommunen:

  • Det mellomste av de tre forvaltningsnivåene i Norge. De to andre nivåene er kommune og stat.
  • En politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste politiske organ ledet av fylkesordfører.
  • Fylkesrådmann er øverste administrative leder.

Publisert 16. april 2012, oppdatert 1. februar 2018.