Hva vi tilbyr

I Buskerud fylkeskommune legger vi til rette for ansattes utviklingsmuligheter. I tillegg tilbyr vi en rekke ansattgoder.

Utviklingsmuligheter

Kompetanseutvikling
Kompetanseutvikling og utviklingsarbeid er en del av kjernevirksomheten vår. Vi skal være en arbeidsgiver som hele tiden arbeider målrettet for riktig og tilstrekkelig kompetanse hos våre ansatte.

For å dra nytte av den varierte kompetansen blant våre medarbeidere, tilrettelegger vi for samarbeid på tvers i organisasjonen.

Kompetanseutvikling er et satsingsområde og solid forankret i handlingsprogrammet.

Kurs og videreutdanning
Læring og faglig utvikling foregår i det daglige arbeidet med utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver. Samtidig kan det være behov for faglig påfyll og inspirasjon fra eksterne miljøer.

 


 

Ansattgoder 

Pensjons – og forsikringsordninger
Vi kan også tilby alle ansatte gode pensjonsordninger i Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse og Statens pensjonskasse. I tillegg til dette kan vi tilby våre ansatte gode forsikringsordninger.

Fleksibel arbeidstid
Vi ønsker å være fleksible når det gjelder til dine ønsker om arbeidstid og den livsfase du er i.

Er du ansatt i sentraladministrasjonen har du fleksibel arbeidstid, noe som gjør det enklere for deg å kombinere arbeid, fritid og familieliv.

Treningstilbud
Ansatte kan benytte seg av treningstilbud ved ulike treningssentre rundt i fylket. I tillegg har flere av fylkeskommunes virksomheter egne treningstilbud for sine ansatte.

 


 

Din helse er viktig

Inkluderende arbeidsliv
Vi jobber sammen for å utvikle en inkluderende arbeidsplass. Blant annet for å redusere sykefravær, få flere eldre til å stå lengre i arbeid og sikre rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne. 


Publisert 16. april 2012, oppdatert 9. februar 2018.