Vil du jobbe hos oss?

Samfunnsansvar hver dag: Bli med å utvikle Buskerudsamfunnet til det beste for våre innbyggere.

Buskerud fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med mer enn 2300 ansatte.

Vi har ansvar for å utvikle Buskerudsamfunnet, og våre innbyggere møter fylkeskommunen på ulike områder hver dag.

Fylkeskommunen gir videregående opplæring, tannhelsetjenester og kollektivtransport til innbyggerne i fylket.

Vi har ansvar for veier og legger til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevelser og kultur.

Våre medarbeideres kompetanse, styrker og ressurser er selve grunnlaget for å løse fylkeskommunens oppgaver.

Som en styrkebasert organisasjon er vi opptatt av å undersøke det som fungerer bra, lære av det og dele med andre. Vi bygger på medarbeidernes sterke sider og de gode eksemplene.

På den måten legger vi til rette for gode læringsarenaer som fremmer motivasjon
og arbeidsglede og gir resultater.

 


 

Engasjerte medarbeidere

Våre ansatte skaper de gode tjenestene og resultatene. Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår.

Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn.

For å kunne utføre alle våre oppgaver trenger vi dyktige medarbeidere som lærere, tannleger, arkeologer, fagarbeidere innenfor flere fagfelt, planleggere, bibliotekarer, økonomer, ingeniører, karriereveiledere og mange flere.

 

Ingrid Lund, lektor ved Drammen videregående skole

Inger Lund- Det er krevende å jobbe som lærer, men det er også en av de mest givende jobbene som finnes.

- Det er et privilegium å få være sammen med mange hundre flotte ungdommer på veien mot voksenlivet hver eneste dag.

- Når du jobber med mennesker er ingen dager like, og du blir ekspert på å være i nuet, å finne gode løsninger på stående fot og tilpasse innholdet i undervisningen til der elevene er akkurat den dagen.


Åse Marit Hovden, rådgiver folkehelse

Åse Marit Hovden- Det er spennende å jobbe med satsinger og prosjekter, med utgangspunkt i elevenes behov, som gjør fylkeskommunens tjenester enda bedre.

- Jeg liker å være i en posisjon hvor jeg kan legge til rette for kommunene slik at de kan delta i prosjekter for å utvikle sine tjenester og skape møteplasser for erfaringsdeling og kunnskapsoppdatering.

- Dessuten er det svært spennende å samarbeide med mange ulike aktører; å knytte fag og ulike aktører som direktorat, fylkeskommune, kommune, høyskole og private aktører sammen for å oppnå felles mål.


Gunnar Haugerud, rådgiver samferdsel

Gunnar Haugerud- Min tidligere arbeidserfaring var kun fra det private næringsliv, og jeg ønsket å delta mer i samfunnsutviklingen.

- Muligheten til å jobbe med samfunnsnyttige og varierte oppgaver, kombinert med et svært godt arbeidsmiljø, gjør at jeg trives godt i jobben i fylkeskommunen.

- Her er ingen dager er like. Det er et stort spenn i arbeidsoppgavene, og jeg deltar i mange langsiktige utviklings- og planprosjekter.

Ønsker du å jobbe hos oss, kan vi blant annet tilby utfordrende karrieremuligheter og en sunn balanse mellom arbeid og fritid. 

Publisert 26. mars 2012, oppdatert 31. oktober 2019.