Fylkeshuset

Fylkeshuset i Drammen består av to hoveddeler, en hovedblokk med kontorer og en lavere del med kantine og tingsal.

Fylkeshuset (1975) ligger i Hauges gate 89. Arealet ble tidligere kalt Lagerquist-tomten, og ligger en kilometer vest fra Bragernes torg.

Hovedblokken har 7. etasjer og et samlet areal på 6.682 m2. Sidebygget har to etasjer med et samlet areal på 1.034 m2.

Sentraladministrasjonen i Buskerud fylkeskommune har kontorer i fylkehuset.

 

Bilder av fylkeshuset

Publisert 25. juni 2013, oppdatert 12. november 2015.