En ansvarlig eier

I tillegg til å eie videregående skoler, tannklinikker og fylkesveger, har fylkeskommunen en eierrolle i en rekke aksjeselskaper, interkommunale selskaper, sameier og stiftelser.

Vi er opptatt av å være en ansvarlig eier som alltid arbeider for buskerud-innbyggernes beste.

Foretaket Buskerud fylkeskommune eier 100 % av Buskerud Fylkeskommune Holding AS og har i tillegg følgende eierskap i:


Publisert 17. juni 2013, oppdatert 23. juni 2016.