Dette er Buskerud fylkeskommune

Som innbygger i Buskerud møter du våre tjenester hver dag, og vi er opptatt av at du er fornøyd med de tjenestene vi leverer.

Du møter våre tjenester når du tar videregående opplæring, reiser med buss, kjører på fylkesvegene, besøker en offentlige tannklinikk, låner en bok eller deltar på kultur- og idrettsarrangementer i fylket.

Vi sikrer at viktige verdier i samfunnet ikke går tapt og har jobber aktivt med bevaring av kulturminner og landskap.

Vi er også ansvarlig for at elver, innsjøer og kysten vår har god vannkvalitet, og at du sikres tilgang til naturområder i hele fylket – uavhengig av funksjonsevne.

Gjennom folkehelsearbeidet vårt legger vi til rette for sunne levevaner som fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse.

Sammen med kommunene, regionrådene, næringslivet og frivillige organisasjoner arbeider vi for en positiv utvikling av fylket.

Ved å arbeide sammen kan vi skape resultater som er til beste for alle.


Publisert 1. mars 2012, oppdatert 11. mai 2016.