Næringsliv

Drammen er fylkets største by og er et viktig trafikknutepunkt for båt, bil og tog i regionen.

Byen er endestasjon for flytoget, og Drammen havn er en av landets største og travleste. Den sentrale beliggenheten, med kort avstand til Oslo, gjør byen attraktiv som etableringssted for næringslivet. 

Kunnskapsbaserte næringer blir stadig viktigere i fylkets næringsliv.

Kongsberg er preget av store bedrifter og ledende miljøer innenfor avansert teknologi. Forsvarssystemer, offshore, maritime systemer og bildelproduksjon er blant de viktigste. Kongsberg har flere internasjonalt kjente bedrifter med stor eksport.


Hønefoss har tradisjonelt hatt mye industri knyttet til skogbruk og treforedling. Mange offentlige virksomheter som Statens kartverk er her, og et spekter av industribedrifter, spesielt innen de naturgitte ressursene betong, sand og stein.

Landbruket i fylket domineres av frukt- og grønnsaksproduksjon, sau og storfeprodukter. Buskerud er ledende innen økologisk landbruk, og mange produsenter prøver nye produksjonsmetoder.

Hallingkost, Eiker gardsysteri, Egge gård og Norsk Fjellmatsenter er eksempler på nytenkende bedrifter som satser på egne, foredlede produkter. 

Buskerud er et av de største reiselivsfylkene i Norge, med Hallingdal som landets største reiselivsregion. Fylket har 45.000 hytter og fritidsboliger og er landets nest største hyttefylke.


Publisert 5. november 2012, oppdatert 24. september 2013.