Buskerud fylke er delt inn i 21 kommuner.

Buskerudkart med kommuneinndeling

Drammen kommune
Engene 1, 3008 Drammen
Tlf 03008
kommun...@drammen.kommune.no

Flesberg kommune
3623 Lampeland
Tlf 31 02 20 00
po...@flesberg.kommune.no

Flå kommune
3539 Flå
Tlf 32 05 36 00
postm...@flaa.kommune.no

Gol kommune
3550 Gol
Tlf 32 02 90 00
postm...@gol.kommune.no

Hemsedal kommune
3560 Hemsedal
Tlf 31 40 88 00
postm...@hemsedal.kommune.no

Hol kommune
3576 Hol
Tlf 32 09 21 00
postm...@hol.kommune.no

Hole kommune
Viksveien 30, 3530 Røyse
Tlf 32 16 11 00
postm...@hole.kommune.no

Hurum kommune
Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre
Tlf 32 79 71 00
postm...@hurum.kommune.no

Kongsberg kommune
Postboks 115, 3602 Kongsberg
Tlf 32 86 60 00
postm...@kongsberg.kommune.no

Krødsherad kommune
3536 Noresund
Tlf 32 15 00 00
krodshera...@krodsherad.kommune.no

Lier kommune
Postboks 205, 3401 Lier
Tlf 32 22 01 00
postm...@lier.kommune.no

Modum kommune
Postboks 38, 3371 Vikersund
Tlf 32 78 93 00
po...@modum.kommune.no 

Nedre Eiker kommune
Postboks C, 3051 Mjøndalen
Tlf 32 23 25 00
po...@nedre-eiker.kommune.no

Nes kommune
3540 Nesbyen
Tlf 32 06 8300
postm...@nes-bu.kommune.no

Nore og Uvdal kommune
3630 Rødberg
Tlf 31 02 40 00
po...@nore-og-uvdal.kommune.no

Ringerike kommune
Osloveien 1, 3511 Hønefoss
Tlf 32 11 74 00
postm...@ringerike.kommune.no

Rollag kommune
3626 Rollag
Tlf 31 02 30 00
postm...@rollag.kommune.no

Røyken kommune
Rådhuset, 3440 Røyken
Tlf 31 29 60 00
postm...@royken.kommune.no

Sigdal kommune
3350 Prestfoss
Tlf 32 71 14 00
po...@sigdal.kommune.no

Øvre Eiker kommune
Rådhuset, 3300 Hokksund
Tlf 32 25 10 00
po...@ovre-eiker.kommune.no

Ål kommune
Torget 1, 3570 Ål
Tlf 32 08 50 00
postm...@aal.kommune.no
Publisert 16. april 2012, oppdatert 21. desember 2015.