Fylkessteinen

Drammensgranitt er fylkessteinen til Buskerud.

Fylkessteinen drammensgranitt

Den er rødbrun, med mange mørkere røde og hvite flekker som finnes i Oslofeltet. Drammensgranitt er en av Norges industrielt fem viktigste bergarter. 
Foto: Fylkesgeolog Sven Dahlgren.

Fylkesstein er betegnelsen på den type bergart som hvert fylkesting i landet har valgt som representativ for sitt fylke. Bergarten er særlig karakteristisk, eller har spesiell økonomisk, vitenskapelig, estetisk eller kulturhistorisk verdi for fylket.

Drammensgranitten er en smeltebergart. Smeltebergarter er dannet under jordoverflaten. Når de kommer lengre opp mot overflaten, blir det kaldere, og da eser de seg opp. Når de til slutt kommer opp til jordoverflaten, størkner de. Slik blir smeltebergarter til.

Tidligere produksjon av drammensgranitt
Historisk sett har drammensgranitten vært en av de viktigste natursteinsprovinser i landet (Oxaal 1916), mens produksjonen i dag er ganske beskjeden. De viktigste historiske bruddområdene var Hyggen, Røyken, Svelvik og Nedre Eiker (Solbergelva), hvorav driften ved Hyggen var av særlig stor betydning.


Publisert 16. april 2012, oppdatert 24. september 2013.