Buskerud fylkes opprinnelse

Navnet på fylket kommer fra gården Buskerud (Biskupsruð, «Biskopsrydningen») i Modum.

Navnet er gjennom tidene skrevet Biscopsrud, Buskerudh, Buscherø, og fra 1668, Buskerud.

Buskerud fylke er det eneste fylke i landet som har fått navn etter en bondegård.

Fra 1910 ble gården drevet som landbruksskole. Nå er den en del av Buskerud videregående skole.

Første gang navnet Buskerud er nevnt, er i et dokument der Eivind prest av Nyiv kirkin og Asulfuer i Biskopsrudi bekrefter med sine underskrifter at et annet dokument er korrekt skrevet av.

Dette er i august 1331.

Navnet Biskopsrudi - Biskopsrydningen - kan få oss til å tro at gården først ble ryddet i kristen tid. Men gravhauger på gården, og funnet av en øks fra steinalderen, forteller oss at her har jorda blitt dyrket mye lengre tilbake, kanskje i 4000 år.

Det var her den 14. juli i 1760 at dokumentet, som etablerte dagens fylkesgrenser, ble underskrevet.

Buskerud Amt bestod i 1760 av de ni fogderiene; Ringerike, Hallingdal, Hurum, Røgen, Eger, Lier, Buskerud, Nummedahl og Sandsverd.

I 1918 kom loven om endring av rikets inndelingsnavn. Betegnelsen amt gikk ut, og ble erstattet med fylke.

Stortinget drøftet nøye både betegnelsen fylke, og hvilke geografiske navn som skulle velges.

Stortinget vedtok da at Buskeruds amt skulle hete Ringerike fylke. Men, dette vedtaket ble aldri satt ut i livet.

Fra 1. januar 1919 ble Buskeruds amt til Buskeud fylke.

Kommuner som administrativ inndelingsenhet ble innført med formannskapsloven av 1837, og i dag har Buskerud 21 kommuner

Fylkesvåpenet består av viktige elementer fra fylket. Bjørnen er hovedelementet fordi Vassfaret og traktene rundt var kjent for sine bjørnestammer.

Blåfargen i bjørnen er den vakre koboltblå, som Blaafarveværket i Modum engang utvant.

Skjoldet i sølv symboliserer den enorme mineralrikdommen, som sølvgruvene på Kongsberg i sin tid rommet.

Fylkesmann, fylkesordfører og ordførerne fra kommunene i Buskerud markerte 250-års jubileet på Biskopsrud gård.


Publisert 28. januar 2013, oppdatert 8. august 2018.