Areal

Areal

Buskerud er 14.927 km². Se kart over Buskerud

Befolkning

Befolkning

Buskerud har 279.714  innbyggere pr. 1. januar 2017. Les mer om befolkningen i Buskerud

Kommuner

Kommuner

Det er 21 kommuner i Buskerud. Se oversikt over kommunene

Byer

Byer

Buskerud har fire byer, Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Hokksund. Les mer om byene.

Nasjonalparker

Nasjonalparker

Buskerud har ca 4 000 km² nasjonalparker. Les mer om nasjonalparker og naturområder

Lengste fjord

Største innsjø

Tyrifjorden i Modum, 138,56 km². Les mer om Tyrifjorden

Høyeste punkt

Høyeste punkt

Folarskardnuten i Hol, 1.933 moh, er Buskeruds høyeste punkt. Les mer om Folarskardnuten

Kystlinje

Kystlinje

Buskerud har 123 km kystlinje. Se oversikt over badeplasser langs kysten i Buskerud

Statistikk

Statistikk

Se statistikk om Buskerud


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 3. oktober 2017.