Buskerud fylke


Innbyggere

277 684

Forventet innbyggertall i 2030

330 000

Sysselsatte med bosted i Buskerud

127 000

Mer statistikk og fakta finner du i Buskerudstatistikken.

Fra fjord til fjell
Fylket strekker seg fra Hurumlandet ved Oslofjorden i sørøst og Drammensfjorden til Hemsedalsfjella og Hardangervidda i nordvest.

Buskerud grenser til fylkene Vestfold, Telemark, Hordaland, Sogn og Fjordane, Oppland, Oslo og Akershus.

Fylket har en svært variert natur med høyfjell, store skoger, vakker kyslinje og elver som renner gjennom de forskjellige dalførene.

Over 40 prosent av fylket ligger 900 moh eller høyere, 7 prosent under 150 moh. Noen av fjellområdene er over 1000 moh.

Over 60 prosent av innbyggerne i Buskerud bor i de sørøstre delene av fylket. I sørenden ligger også de fire byene Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Hokksund.

Publisert 1. mars 2012, oppdatert 4. april 2016.