To år i skole og to år i bedrift: Treffer bedre på kravene elevene møter etter avlagt fagbrev

Forsøket med yrkesutdanning med 2+2 modell (to år i skole og to år i bedrift) for agronom og gartner i Buskerud treffer bedre, viser ny delrapport.

Fra og med skoleåret 2014/15 ble det igangsatt et forsøk med yrkesutdanning for agronom og gartner som innebærer to år i skole og to år i godkjent lærebedrift.

Fylkene Finnmark, Nordland, Buskerud og Vestfold deltar i forsøket som inkluderer 6 videregående skoler og 6 opplæringskontor.

I Buskerud er det Rosthaug videregående skole som er med i forsøket.

Nå viser delrapporten at elevene er blitt mer vant til praktisk og fysisk arbeid og de har fått den praktiske erfaringen som kreves.

Her kan du lese delrapporten: Foreløpige erfaringer fra forsøk med lærlingeordning (2+2) i gartnernæring og landbruk (Østlandsforskning)

- Vi ser allerede nå gode effekter og næringen har vært veldig positive til ordningen. De har tydelig vist at de ønsker seg lærlinger i landbruksfaget, sier Olav Horne, leder av fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune.

- Lærebedriftene i Buskerud ønsker seg enda flere søkere enn vi har idag.

Olav Horne, leder fagopplæringsseksjonen

Olav Horne

- De poengterer at forkunnskapen som elevene har med seg fra skole har vært relevant og viktig for lærlingenes mulighet for tidlig verdiskapning! fortsetter han.

«Bare det å følge plantene gjennom året er verdifullt i forhold til læring. Det å lese om det gir ikke samme utbytte.»

Utsagn fra en lærling

Horne sier målsettingene når fylkeskommunen gikk inn i forsøket var å øke rekrutteringen til fagområdet og bedre kvaliteten i opplæringen samt å etablere lærebedrifter.

- Opplæringssenteret for Naturbruksfag har vært prosjektdriver og de har lyktes godt med å etablere fagene i næringen, sier han.

Olav Horne legger til at politikerne i fylkesutvalget i april tildelte midler til prosjektet «fagmentor naturbruk» som Norsk Landbruksrådgivning Østafjells og Rosthaug videregående skole står bak.

- I tillegg startes det opp et tilbud om «Voksenagronom» ved Rosthaug videregående skole som skal bli en mer tilpasset vei mot formalkompetanse innenfor landbruk og gartnernæring for voksne, sier Horne.

Kandidater vil etter endt opplæringsløp motta fagbrev og vitnemål på lik linje med andre lærefag. Forsøket avsluttes 2020.

Offisiell åpning Buskerud Gård
I mars var det offisiell åpning av Grønt Fagsenter ved Rosthaug videregående skole.

- Grønt Fagsenter skal bli et kraftsentrum for landbruksnæringa, sa fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) i forbindelse med åpningen.


Publisert 8. mai 2018, oppdatert 8. mai 2018.