Tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv: 15 prosjekter får tilsammen 5 millioner

- For oss som skoleeier er det er helt avgjørende at elevene våre får utnyttet evnene sine, og at arbeidslivet får den kompetansen de etterspør, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

 • Av Carsten Øhrn

Fylkespolitikerne satser på et tettere samarbeid mellom de videregående skolene og arbeidslivet i Buskerud.

Oversikt over Buskerud fylkeskommunes videregående skoler

- For oss som skoleeier er det er helt avgjørende at elevene våre får utnyttet evnene sine, og at arbeidslivet får den kompetansen de etterspør, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

I fylkesutvalget onsdag ettermiddag vedtok politikerne å bruke fem millioner kroner  15 ulike samarbeidsprosjekter etter en søknadsprosess .

Målet med ordningen er å bidra til å utdanne arbeidstakere som har en fremtidsrettet kompetanse tilpasset arbeidslivets behov.

Disse 15 får støtte:

 • Pilotprosjekt om å bygge ungdommens kompetanse for framtida med biblioteket og makerspace som arena - Eiker videregående skole: 270 000 kroner
 • Grønn energi for fremtiden - KLIMASATS med Lier videregående skole som opplæringsarena for solenergi: 195 000 kroner
 • Framtidens innovatør, utvikling av nytt 3 årig utdanningsløp innen Service og samferdsel - Lier videregående skole: 182 000 kroner
 • Opplæringsarena Elektro i samarbeid bransje, bedrifter, OK og videregående skole med elever og lærere - Elfagenes Opplæringskontor Buskerud: 95 000 kroner
 • Rekruttering til Betongfaget - kompetansesenter på Hønefoss videregående skole: 500 000 kroner
 • Utbredelse og videreutvikling av komposittutdanning i Kongsberg Fagskolen Tinius Olsen: 168 000 kroner
 • Søker om støtte til fase 2 i fellesprosjekt Tre-Ringen, Kongsberg og Røyken videregående skole: 350 000 kroner
 • Hundehusprosjektet Kongsberg kommune seksjon Oppvekst: 150 000 kroner
 • Samarbeid mellom Kongsbergskolen og industrien for bruk av Augmented Reality (AR) i opplæring - Kongsberg videregående skole: 450 000 kroner
 • Videreutvikling av opplæringsarena (KKY) i Kongsberg Teknologipark - Kongsberg videregående skole: 550 000 kroner
 • Utvikling av samarbeid mellom Glitre Energi og MK Åssiden Åssiden videregående skole: 50 000 kroner
 • Forprosjekt - Tverrfaglig planlegging av oppføring av lite hus, ca 60 m2 på skolens område - Åssiden videregående skole: 80 000 kroner
 • Food truck Åssiden videregående skole: 250 000 kroner
 • Hoppbakkeprosjektet i Vikersund Buskerud videregående skole: 1,5 millioner kroner
 • «Vi dekker til fest» Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og matfag i Vestfold og Buskerud (OKRM): 240 000 kroner

Publisert 10. april 2019, oppdatert 10. april 2019.