Tar undervisning via nettet

Fotballtalentet Martin Ødegaard (16) ved Drammen videregående skole tar fag på Nettskolen Buskerud. Nå skal utdanningspolitikerne i fylkeskommunen avgjøre om de vil fortsette satsingen på nettskolen.

  • Av Carsten Øhrn

Martin Ødegaard er elev på fotballinja på Drammen videregående skole og en av 170 elever som tar fag på Nettskolen Buskerud.

Prosjektet Nettskolen Buskerud er et 3-årig prosjekt (2012-2015) for å utvikle nettbasert videregående opplæring for elever og voksne i Buskerud fylkeskommune.

Fylkesutdanningssjefen i Buskerud foreslår nå at prosjektet forlenges til 1. august 2016 og at man utvider fagtilbudet for skoleåret 2015-2016.

Tirsdag 20. januar behandler politikerne i hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen forslaget fra fylkesutdanningssjefen.

Les også: Saksliste hovedutvalgsmøte 20. januar (møtet holdes på Drammen videregående skole)

Ikke vanlig klasserom

Nettskolen Buskerud har et mål om å tilby kvalitet til elever og voksne uavhengig av bosted og livssituasjon og søkning til faget på egen skole.

Hovedforskjellen fra vanlig undervisning er at undervisningen i nettskolen ikke foregår i vanlige klasserom til faste tider.

Det betyr at elevene ikke trenger å delta i en time på et bestemt tidspunkt eller sted. De kan selv velge når og hvor de vil arbeide med faget.

Elevene får oppgaver via internett, korte videoforelesninger og lenker til læringsressurser, i tillegg har de regelmessige videomøter med lærer på tidspunkt som passer for eleven.

Alle elevene har PC via fylkeskommunens PC ordning for elever, voksne får mulighet til å låne PC fra fylkeskommunen. Ungdomsskoleelever har fått mulighet til å låne PC.

Noe av det Nettskolen har oppnådd til nå

  • tilbud om fordypning i fremmedspråk nivå III i fransk, spansk og tysk
  • fleksibelt voksenopplæringstilbud i studiekompetansefagene engelsk, historie, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag
  • nettbasert forsering for elever i ungdomsskolen i engelsk, og i matematikk via den Virtuelle Matematikkskolen
  • utprøving av individuell tilrettelagt opplæring for elev som pga idrettskarriere ikke vil kunne være tilstede på skolen fysisk
  • utvikling av lærernes kompetanse i bruk av gode pedagogiske metoder i nettbasert opplæring
  • utviklet dokument som synliggjør felles standard for elever og lærere i nettbasert opplæring
  • etablering av gode rutinebeskrivelser på administrative områder, noe som gjør planlegging og oppfølging av nettbasert opplæring på tvers av skoler enklere. 

Publisert 14. januar 2015, oppdatert 15. januar 2015.