Stor økning på antall læreplasser i Buskerud

881 søkere har allerede fått avtale om læreplass i bedrift. Det er 160 flere enn på samme tid i fjor.

Fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune formidler søkere som ønsker å bli lærlinger. Dette er en prosess som pågår fra mars til oktober hvert år. Selv om formidlingen på langt nær er ferdig for 2018 så er det allerede satt ny rekord for hvor mange søkere som har fått læreplass. 

Det siste året har det blitt gjort flere grep for å øke antall læreplasser i fylket.

Mariann Gustavsen, formidlingsleder

- Vi har blant annet lagt vekt på at elevene selv skal være mer aktive i å få en læreplass. Vi har også gitt skolene konkrete råd når det gjelder samarbeid med bedrifter, og vært tydelige på at vi ønsker en tidligere formidling i skoleåret, sier Mariann Gustavsen som er formidlingsleder i utdanningsavdelingen.  

Buskerud fylkeskommune har jobbet systematisk de siste årene med etablering av nye lærebedrifter.

Olav Horne, leder for fagopplæringsseksjonen

- I 2010 godkjente vi om lag 70 nye lærebedrifter i Buskerud mens vi i 2015 rundet 200 nye lærebedrifter! Dette er et resultat av målrettet arbeid over tid, sier Olav Horne leder for fagopplæringsseksjonen.

«Jakten på læreplass»

I løpet av januar og februar fikk alle elever i Vg2 klassene, som rekrutterer til læreplass, besøk av rådgivere fra fagopplæringsseksjonen. «Jakte på læreplass» var navnet på kampanjen der elevene selv fikk råd om hvordan de kunne bli aktive søkere, og få en tidlig avklaring om læreplass.  På facebooksiden «Lærling Buskerud» har det også ukentlig blitt lagt ut tips til egenaktivitet for søkere under temaet «Lærlingpraten».

- Det er blitt arbeidet godt med formidlingsprosessen både hos fagopplæringsseksjonen, på opplæringskontorene, hos lærebedriftene, på skolene og av elevene selv. Det er gledelig å se at dette arbeidet gir resultater, og at så mange bedrifter nå satser på lærlingeordningen, sier Gustavsen.

Trenger fremdeles flere plasser

Selv om mange allerede har fått læreplass, så er det behov for flere læreplasser både hos eksisterende og nye lærebedrifter. Formidlingen fortsetter med full styrke for de 339 aktuelle søkere som fortsatt venter på et tilbud i bedrift. 291 av disse søkerne har opplæringsrett. Det gjenstår flest søkere i disse lærefagene: Helsearbeiderfaget, Elektrikerfaget, Ikt servicefaget, Bilfaget lette kjøretøy, Automatiseringsfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Tømrerfaget og Salgsfaget. 

- Vi har erfaring med at mange også får læreplass i løpet av sommeren og høsten. Formidlingen fortsetter til alle søkere med opplæringsrett har fått et tilbud i bedrift eller skole. Vi finner gode kandidater til bedriftene innen nesten alle fagområder, avslutter Mariann Gustavsen som vanligvis avslutter formidlingen i oktober. 

Bedrifter som ønsker en lærling kan ta direkte kontakt på e-post formi...@bfk.no eller sms til 97977995. 

Kontaktpersoner:
Mariann Gustavsen, formidlingsleder e-post mariann.g...@bfk.no tlf 41457290

Olav Fjeldheim Horne, leder av fagopplæringsseksjonen e-post olav.fjeld...@bfk.no tlf 90179832
Publisert 4. juli 2017, oppdatert 4. juli 2017.