Søking til videregående opplæring skoleåret 2018/2019

Buskerud fylkeskommune har mottatt 10 403 søknader om skoleplass og 1 225 søknader om opplæring i bedrift for skoleåret 2018/2019.

Søkningen har foregått via vigo.no med søknadsfrist 1. mars.

Det er 9 647 søkere til 9 538 skoleplasser i de offentlige videregående skolene i Buskerud. Av disse har 8719 en lovbestemt rett til opplæring.

756 søkere har søkt friskoler via Vigo.no.

Det er 1 225 primærsøkere til opplæring i bedrift i Buskerud

Søkertallene er ikke endelige, de vil endre seg utover våren. Noen søknader er ikke registrert, vi vil motta nye søknader og noen vil endre søknadene sine.

Søking til skoleplass

Det er vesentlig flere søkere enn det er planlagt klasser for til Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg1 Elektrofag er, mens det er vesentlig færre søkere enn det er planlagt klasser for til Bygg- og anleggsteknikk, Restaurant og matfag, Service og samferdsel og Teknikk og industriell produksjon. Til Vg2 er det oversøking til Ambulansefag. 

Inntak til skole

Endelig skoletilbud for neste skoleår vedtas av hovedutvalget for utdanning i april.

Hovedinntaket gjennomføres i begynnelsen av juli, suppleringsinntak gjennomføres i august.

Alle søkere med ungdomsrett vil få tilbud om skoleplass. Alle søkere oppfordres til å registrere forhåndssvar.

Formidling til bedrift 2018

Det er 1 225 primærsøkere til opplæring i bedrift. 1 136 har søkt formidling til læreplass hvor målet er fag- /svenneprøve.

Dette er 41 færre enn på samme tid i 2017. 19 har søkt formidling til læreplass rett fra ungdomskolen eller Vg1 med ønske om full opplæring i bedrift.

  • Det er søkere til 109 ulike lærefag. De mest søkte lærefagene er helsearbeiderfaget (145), elektrikerfaget (123) og barne- og ungdomsarbeiderfaget (72).
  • Det er størst økning i antallet søkere innen elektrikerfaget og hestefaget.
  • Det er størst nedgang i antall søkere innen tømrerfaget og kokkfaget. 

På søknadstidspunktet er det 120 søkere som har gjort avtale med bedrift om læreplass. Dette er 16 flere enn i 2017. 

Oversikt over søkere vil bli sendt alle godkjente opplæringskontor og lærebedrifter 15. mars. Tilbud om læreplass er en avtale mellom lærling og bedrift, og formidling av læreplasser vil foregå ut over våren og fram til slutten av september.

89 har søkt formidling til opplæringskontrakt som lærekandidat, hvor målet er å ta en kompetanseprøve i deler av et lærefag. Dette er 15 flere enn i 2017.

Det er søkere i alle utdanningsprogram fordelt på 27 ulike lærefag. Det er flest søkere til salgsfaget, kokkfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og bilfaget lette kjøretøy.

Disse søknadene behandles individuelt utenom den ordinære formidlingen i samarbeide mellom fagopplæringsseksjonen og avgiverskole.


Publisert 5. mars 2018, oppdatert 5. mars 2018.