Slik blir skoletilbudet i Buskerud neste skoleår

Utdanningspolitikerne i fylkeskommunen har vedtatt endringer i skoletilbudet for skoleåret 2019 – 2020.

Politikerne i hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune vedtok onsdag ettermiddag sak om dimensjonering av skoletilbudet.

- Vi er opptatt av å ha et bredt skoletilbud i alle deler av fylket! Det er viktig for å opprettholde aktivitet i distriktet, sier Sissel Urke (Venstre), leder av hovedutvalget.

- Det er stor etterspørsel etter fagarbeidere, så for oss er det viktig at vi satser på yrkesfagene.

Sissel Urke (Venstre)

Sissel Urke

Buskerud fylkeskommune eier og driver 13 videregående skoler i Buskerud. Skolene har til sammen ca 9 000 elever.

Oversikt over Buskerud fylkeskommunes videregående skoler

Alle fylkeskommunens videregående skoler har ulike linjetilbud som videreføres, dersom ikke annet vedtas.

Under ser du endringer som berører enkelte skoler for skoleåret 2019 - 2018:

Oppretting av klasser:

 • 0,5 klasse Vg2 Studiespesialisering ved Gol videregående skole
 • 1 klasse Vg2 Elektro, helse og miljøteknologi ved Lier videregående skole
 • 1 klasse Vg2 Byggteknikk med yrkesfaglig opphenting ved Åssiden videregående skole
 • 1 klasse Vg3 studiespesialisering ved Eiker videregående skole

Nedlegging av klasser:

 • 1 klasse Vg2 Studiespesialisering ved Eiker videregående skole
 • 0,5 klasse Vg2 Medier og kommunikasjon ved Gol videregående skole
 • 1 klasse Vg2 Studiespesialisering ved Røyken videregående skole
 • 0,5 klasse Vg3 Idrett ved Drammen videregående skole
 • 1 klasse Vg3 Studiespesialisering ved Drammen videregående skole
 • 1 klasse Påbygging til generell studiekompetanse ved Buskerud videregående skole 

Søkbare tilbud:

 • 1 klasse Vg3 Landbruk ved Buskerud videregående skole
 • I klasse Vg2 Plast og kompositt til 1 klasse Vg2 Industriteknologi ved Kongsberg videregående skole
 • 0,5 klasse Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk ved Åssiden videregående skole.

Søkbare tilbud = er det nok søkere (60 %) så blir tilbudet opprettet.

Færre skoleelever neste år

I følge Statistisk sentralbyrås prognoser vil antall 16 åringer hjemmehørende i Buskerud i 2019 være færre enn i 2018:

 • I Drammensregionen forventes det 96 færre 16 åringer
 • I Ringeriksregionen forventes samme antall 16-åringer
 • I Kongsberg/Numedalsregionen forventes det en økning på to 16-åringer
 • I Hallingdalsregionen forventes en økning på 10 16-åringer
 • I Midtfylket forventes det 16 færre 16-åringer

Elever fra Svelvik ungdomsskole som ønsker å søke videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune skoleåret 2019 - 2020 kan gis samme rettigheter som søkere i Buskerud forutsatt likelydende politisk vedtak i Vestfold fylkeskommune som i Buskerud fylkeskommune.

Det er 82 16-åringer hjemmehørende i Svelvik kommune i 2019.

Søknadsfrist for skoleåret 2019-2020 er 1. mars 2019.

Fylkesutdanningssjefen tar sikte på å gjøre en tilpasning av dimensjonering og fordeling av klasser etter et prøveinntak som planlegges kjørt i mars 2019.


Publisert 7. november 2018, oppdatert 7. november 2018.