Alle de videregående skolene starter mandag 21. august. Tidspunkt, oppmøtested og opplegget vil variere fra skole til skole. Se også skolenes nettsider for mer informasjon.

Skole Trinn Tidspunkt
Gol vidaregåande skule Alle Kl 0815 
Ål videregående skole Alle Kl 0745 
Numedal videregående skole  Alle Kl 0850 
Kongsberg videregående skole

Vg1 og Vg2 International baccalaureate
Vg2, Vg3 og PB

Kl 0900
Kl 1200
Ringerike videregående skole
Vg1
Vg1 Studiespes med hverdagslivstrening, Vg2 og Vg3
Kl 0900 
Kl 0830
Hønefoss videregående skole  Vg1 og Forberedende kurs for minoritetsspråklige
Vg2 og Vg3
Kl 0830
Kl 1015  
Eiker videregående skole  Vg1 og nye Vg2-elever
Vg2 og Vg3 
*
Kl 1200 
Rosthaug videregående skole
Vg1
Vg2
Vg3 
*
Kl 0815
Kl 0900 
Åssiden videregående skole
Vg1
Vg2, Vg3 og Påbygg
Kl 1400
Kl 1200 
Lier videregående skole Vg1
Vg2
Vg3

Kl 0900
Kl 1000
Kl 1100 

St. Hallvard videregående skole

Vg1
Vg2 og Vg3

*
Kl 0835

Røyken videregående skole

Vg1
Vg2
Vg3

Kl 0810
Kl 1015
Kl 0915 
Drammen videregående skole

Vg1 og Vg2 (alle programområder unntatt idrett)
Vg3 (alle programområder unntatt idrett)
Vg1 Idrettsfag
Vg2 Idrettsfag
Vg3 Idrettsfag

*
Kl 0900
Kl 0900
Kl 1200
Kl 1230 

Ung Invest AIB

Avd. Kongsberg
Avd. Ringerike
Avd. Midtfylket
Avd. Drammen 

 

Alle
Alle 
Alle 
Alle 

 

Kl 0830
Kl 0830 
Kl 0830
Kl 0830 

 

* Nærmere informasjon om tidspunkt for skolestart vil bli sendt ut til elevene.

Se også skolens nettside.

 


Publisert 27. juni 2017, oppdatert 27. juni 2017.