Samler 120 skoleledere

Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud arrangerer stor skolekonferanse.

Torsdag 12. og fredag 13. april går Samarbeidskonferansen av stabelen på Klækken hotell.

Dette er fjerde gang utdanningsavdelingen i fylkeskommunen samarbeider med Fylkesmannen i Buskerud om å arrangere konferansen.

Målgruppe for konferansen er representanter for skoleeiere og ledere i ungdomsskoler og videregående i hele fylket.

Hensikten er å videreutvikle samarbeidet som er i gang i regionene.

Samarbeid og ledelse, både internt og på tvers av forvaltningsnivå vil stå i fokus for de ca. 120 deltakerne. I tillegg er elevenes skolemiljø et sentralt tema.

Eirik J. Irgens, professor i utdanningsledelse ved NTNU vil løfte fram forholdet mellom intensjoner og varig forbedring i skoleutvikling.

Mobbeombud Bodil Jenssen Houg og elev- og lærlingombud Anette Wessel tar for seg arbeidet med å følge opp at elever har et trygt og godt skolemiljø. Se ellers programmet som er vedlagt.


Publisert 10. april 2018, oppdatert 10. april 2018.