Ny leder i hovedutvalget for utdanning

Iselin Haugo (26) fra Ål er valgt som ny leder for hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen.

- Det er en veldig spennende oppgave som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Iselin Haugo (H).

Haugo ble valgt som ny leder for hovedutvalget for utdanningssektoren av fylkestinget torsdag formiddag. Hun overtar som leder etter Elizabeth Skogrand (H).

Buskerud fylkeskommune har ansvaret for videregående opplæring av ungdom og voksne.

Opplæringen i skole skjer ved 13 videregående skoler, Fagskolen Tinius Olsen, ett arbeidsinstitutt og en folkehøgskole. Nesten 1000 lærebedrifter gir opplæring til lærlinger og lærekandidater. 

 - Jeg synes det er den viktigste oppgaven vi har i fylkeskommunen, å sørge for at flest mulig kommer gjennom videregående opplæring på en god måte, sier 26-åringen.

Haugo blir fulltidspolitiker med kontor i fylkeshuset i Drammen.


Publisert 5. februar 2015, oppdatert 5. februar 2015.