Menn søkes! - ta fagbrev som helsefagarbeider

Buskerud fylkeskommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram.

Menn søkes

Det er menn med NAV-ytelser som tilbys et utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Nytt kull skal nå startes opp og det arrangeres derfor informasjonsmøte:

  • Dato: 31. januar
  • Klokkeslett: 09.00 - 11.30
  • Sted: NAV Drammen, Grønland 55, Drammen

På informasjonsmøtet vil det bli gitt informasjon om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene.

I etterkant av møtet vil det bli gjennomført intervju. Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende.

Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Ta kontakt med din lokale NAV-veileder for å få avklart om du mottar egnet ytelse fra NAVog for påmelding til informasjonsmøtet.

Mer informasjon finner du her: www.mennihelse.no


Publisert 21. januar 2019, oppdatert 21. januar 2019.