Kongsberg videregående skole valgt ut som deltaker til Holbergprisen

20 videregående skoler konkurrerer om Holbergprisen i skolen - Kongsberg er plukket ut til å representere Buskerud.

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever på videregåendetrinnet innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi.

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har valgt ut hvilke skoler som får være med i konkurransen.

Her er deltakerskolene til Holbergprisen i skolen 2018/2019

- Vi er glade for det store tallet på søknader, og særlig gledelig er det at det er så mange nye skoler som har valgt å søke, uttaler juryleder Mette Andersson, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

20 videregående skoler konkurrerer om Holbergprisen i skolen - elever ved Kongsberg videregående skole, som går andre året på forskerlinja 2STA, representerer Buskerud.

- Jeg er veldig stolt av elevene våre, og at vi er plukket ut og blant de 20 skolene i landet som skal konkurrere om Holbergprisen i skolen, sier rektor Hanne Hagby.

- Elevene vil bli kjent med forskning, få støtte fra etablerte forskere og få utfordringer som jeg tror de vil lære mye av, mener rektoren. 

I søknaden til Holbergprisen i skolen vektla Kongsberg det å kombinere kompetansemål om vitenskapelige tenkemåter i teknologi og forskningslære 2 med kompetansemålene i norsk og eldre historie.

Ved å jobbe tverrfaglig i tre fag vil de kunne bruke 13 timer i uka på prosjektet, noe som gir rom for dybdelæring

- Lærerne Anette Bringslid og Wegard Skistad er entusiastiske lærere som vil følge prosjektet tett hele veien, forklarer rektor Hagby.

Elevprosjektene gjennomføres våren 2019. Gjennom forskningsprosessen skal elevene utvikle bevissthet rundt valg av kilder, teori og metode.

Holbergprisen i skolen deles ut i juni av forskings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø under en seremoni på Bergen Katedralskole.


Publisert 15. januar 2019, oppdatert 15. januar 2019.