Jakter på nye læreplasser

Kampanjen Yrkesfagenes år 2018 samarbeider med fylkeskommunene om å finne flere lærebedrifter og læreplasser.

Kunnskapsministeren lanserte nylig aksjon Læreplassjeger. Aksjonen er landsomfattende og er en del av kampanjeåret Yrkesfagenes år 2018 .

Kampanjen har til hensikt både å få flere unge til å velge yrkesfag og flere bedrifter til å ta inn lærlinger.

- Kampanjen er viktig, fordi vi har et behov for å sikre at flere bedrifter og institusjoner tar inn lærlinger, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Buskerud fylkeskommune er med i satsingen og sammen med opplæringskontor, bransjeforeninger, kommuner, fagopplæringsavdelinga og skolene jobbes det nå aktivt med å skaffe flere læreplasser for elever som har søkt.

Olav Horne

- Etablering av læreplasser er en grunnstein for at vi skal lykkes med at lærlingene får gjennomført opplæringen sin og får et fag- eller svennebrev, sier Olav Horne (bildet), leder av fagopplæringsseksjonen i fylkeskommunen.

- I Buskerud satser vi mye på å rekruttere lærebedrifter, og bedriftene i fylket tar et stort ansvar i å legge tilrette for at lærlingene har gode opplæringsarenaer, sier Horne.

Les også: Tilstandsrapport 2018: Flere fullfører og består videregående opplæring i Buskerud

Den landsomfattende kampanjen som nå er satt i gang har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser, og å frembringe erfaringer med ulike fremgangsmåter i rekrutteringsarbeidet.

- Flere velger yrkesfag, flere får lærlingeplass og flere fullfører nå enn tidligere, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

- Gjennom kampanjen deler vi våre erfaringer med hvordan vi har jobbet målrettet gjennom flere år for å etablere gode lærebedrifter, avslutter Olav Horne i Buskerud fylkeskommune.


Publisert 23. mai 2018, oppdatert 23. mai 2018.