Hovedinntak til videregående skoler er gjennomført

9162 søkere har fått tilbud om skoleplass i Buskerud. 481 søkere med ungdomsrett står foreløpig uten tilbud.

Søkere med ungdomsrett betyr at de har lovbestemt rett til videregående opplæring. 83,4 % av ungdommene har fått tilbud om skoleplass etter sitt første ønske, og 88,1 % har fått tilbud om ønsket programområde. 

Søkere uten ungdomsrett i Buskerud vil først få tilbud om skoleplass når alle med ungdomsrett har mottatt tilbud om skoleplass. 

Det er 469 ledige plasser etter at hovedinntaket er gjennomført. Mange elever takker nei til plassen, og det betyr at antall ledige plasser vil øke før neste inntak.

Husk å svare på tilbud om skoleplass/ventelisteplass - svarfrist 14. juli

Svar på inntak er lagt ut på vigo.no. Det er viktig at alle søkerne går inn på nettet, logger seg på med MinID og svarer innen fristen 14. juli

Hvis en søker unnlater å svare på tilbudet, enten det er skoleplass eller plass på venteliste, regnes det som et NEI, og tilbudet eller plass på venteliste vil gå til en annen søker. 

Neste inntak vil være klart 5. august med svarfrist den 14. august.

Skolestart er 21. august. Se oversikt over oppstartstidspunkt

Det er mulig å søke Lånekassen om lån/stipend via svarkortet på vigo.no. 

 

Søknad om opplæring i bedrift

881 søkere har nå fått læreplass. Dette er 160 flere enn på samme tid i 2016.
Les mer her: Stor økning på antall læreplasser i Buskerud

339 søkere venter fortsatt på tilbud fra bedrift.

Erfaring viser at mange får læreplass også på sensommeren og høsten.

Formidlingen vil derfor fortsette til alle med opplæringsrett har fått et tilbud. Dersom det ikke er mulig å gi alle tilbud i bedrift, blir det gitt tilbud om opplæring i skole. Dette skjer før formidlingen avsluttes i slutten av september/oktober.


Publisert 5. juli 2017, oppdatert 5. juli 2017.