Her er det nye Elev- og lærlingombudet i Buskerud

Anette Wessel er på plass som nytt elev- og lærlingombud i Buskerud.

Anette Wessel startet i den nye jobben som Elev- og lærlingombud i Buskerud tirsdag 2. januar.

Wessel er tilsatt i et vikariat som går fra januar 2018 - 31. desember 2019.

Hun har kontor i fylkeshuset i Drammen.

Anette Wessel har bakgrunn som barnevernspedagog og har jobbet som miljøterapeut på Åssiden videregående skole de siste 5,5 årene.

- Jeg ønsker å være et ombud som det er enkelt å komme i kontakt med for elever og lærlinger, sier hun.

Wessel håper også at skoler, bedrifter tar kontakt tidlig når det er utfordringer som gjelder elevers og lærlingers rettigheter og plikter.

Elev- og lærlingombudet skal ut ifra opplæringsloven og opplæringsforskriften sikre elever og lærlinger mot urettferdig behandling.

Ombudet opererer på fritt og uavhengig grunnlag av alle instanser i fylkeskommunen.


Publisert 29. desember 2017, oppdatert 29. desember 2017.