Her er de nominerte til prisen «Årets lærebedrift i Buskerud»

Buskerud fylkeskommune kårer «Årets lærebedrift» i Buskerud.

Prisen «Årets lærebedrift» deles ut i Buskerud onsdag 14. februar under en prisaften i fylkeshuset i Drammen.

Prisaften overføres direkte på web-TV.

- Alle de nominerte har tett samarbeid med både kommuner og fylkeskommunen om utdanning av ungdom.

Olav Horne, leder fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune

Årets kandidater:

Elektroservice Hallingdal Installasjon AS

Nominerte lærebedrift 2017 Hallingdal Elektro

Elektroservice Hallingdal Installasjon AS leverer alle typer elektroinstallasjoner i hele Hallingdal. Bedriften har mange års erfaring med lærlinger og legger til rette for systematisk oppfølging gjennom hele læretiden.

Lærlingene får oppdatert yrkeserfaring innenfor et fagområde som gir store muligheter for tilpasninger og spesialisering til den enkelte sitt interesseområde.

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA)

Nominerte lærebedrift 2017 Kongsberg Defence

Fagarbeideren utgjør en svært viktig del av Kongsberg sin industrihistorie og Aerostructures følger opp Kongsberg Våpenfabrikks lange tradisjoner med å ta inn lærlinger.

Det å utdanne selvstendige og topp skolerte, kvalifiserte fagarbeidere som opplever stolthet, identitet og status i sitt yrkesvalg er et svært viktig fokusområde, og Aerostructures har til enhver tid som mål å være selvforsynt med fagarbeidere.

Carlsen Fritzøe Stiltre

Nominerte lærebedrift 2017 Carlsen Fritzøe

Carlsen Fritzøe Stiltre på Kongsberg har fokus på fag- og yrkesopplæring og har lærlinger i logistikkfaget og salgsfaget.

Et uhøytidelig og positivt arbeidsmiljø gjør at lærlingene stortrives på jobb. Bedriften er en typisk JA-bedrift – alltid klar for elever som ønsker utplassering og læreplass!

Hole kommune

Nominerte lærebedrift 2017 Hole kommune

Hole kommune er opptatt av å utdanne dyktige fagarbeidere og er godkjent til å ta inn lærlinger innenfor Barne– og ungdomsarbeiderfaget, Helsearbeiderfaget, Aktivitørfaget, Kontorfaget og IKT Servicefaget.

De setter faglig dyktighet og bidrag til å utvikle gode arbeidsmiljøer som viktige målsettinger når lærlingene gis opplæring på vei mot fagbrevet.

- Alle de nominerte kandidatene for 2017 utmerker seg ved å være viktige bidragsytere i arbeidet med å utdanne dyktige fagarbeidere til det norske samfunnet, fortsetter Horne.

Prisen deles ut til en selvstendig lærebedrift eller en medlemsbedrift i et opplæringskontor som har utmerket seg i arbeidet med å utdanne lærlinger/lærekandidater.

- Aktiviteten i Buskerud er stor, og takket være våre mange dyktige opplæringskontor og nærmere 1000 lærebedrifter har vi i dag omlag 2300 løpende kontrakter fordelt på 100 lærefag! avslutter Olav Horne i fylkeskommunen.


Publisert 6. februar 2018, oppdatert 6. februar 2018.