Fylkeskommunen tar inn 10 nye IKT-lærlinger

- Vi skal utvikle og legge til rette for at lærlingene trives og har et godt arbeidsmiljø, sier IKT-sjef Geir Lesteberg.

IKT-enheten i Buskerud fylkeskommune tar inn 10 nye lærlinger i et toårig-løp, og vil dermed ha totalt 19 lærlinger.

- Det er en veldig god følelse å ha sikret de neste to årene med jobb og opplæring, sier Tommy Sørnes (18) fornøyd.

18-åringen var nylig sammen med ni andre samlet til informasjonsmøte og signering av lærlingkontrakt i fylkeskommunen.

- Det virker veldig kjekt og jeg ser fram til å begynne, sier 18-åringen.

Gjennom rekrutteringsfasen i våres var det over 40 søkere til de ledige plassene.

- Som IKT-lærling jobber du mye med brukerstøtte, men får også muligheten til å lære om alle de andre områdene som en stor bedrift trenger for at hverdagen skal går rundt for ansatte og elever, forklarer IKT-sjef Geir Lesteberg.

De 10 nye lærlingene skal til daglig jobbe på 10 forskjellige lokasjoner: Åssiden, Drammen, Eiker, Kongsberg, Rosthaug, St. Hallvard, Lier og Hønefoss videregående skole i tillegg til fylkeshuset i Drammen.

- Det daglige arbeidet kan variere fra arbeidsplass til arbeidsplass, men det er nødvendig å ha god kjennskap til fylkeskommunenes IKT-systemer, sier Lesteberg.

De vil bli fulgt opp av erfarne veiledere som skal sørge for at utdanningsmålene gjennomføres på best mulig måte.  

- IKT-enheten har som mål å levere gode tjenester og være pådriver på digitalisering. IKT enheten skal utvikle og legge til rette for at lærlingene trives og har et godt arbeidsmiljø slik at de står best mulig rustet til arbeidsmarkedet eller til videre utdanning, sier Geir Lesteberg.

- Min plan etter å ha vært lærling er å gå påbygg og så utdanne meg videre til systemutvikler, avslutter 18-åringen Tommy Sørnes.


Publisert 14. august 2017, oppdatert 14. august 2017.