Andreinntaket til videregående skoler er klart

Gjennom andreinntaket til videregående skoler i Buskerud har nå 946 søkere fått nytt skoletilbud.

Etter at andre inntaksrunde til de videregående skolene i Buskerud er gjennomført, har 946 søkere fått et nytt tilbud – noen på et høyere ønske, andre har fått tilbud for første gang.

Resultatene er lagt ut på vigo.no, der søkerne kan logge seg inn for å se om de har fått tilbud i dette opptaket.

Svarfristen er 14. august.

Totalt antall elever

Totalt har 9 089 elever fått plass ved Buskerud fylkeskommunes videregående skoler etter at suppleringsinntaket er gjennomført.

85,3 % av elevene har fått tilbud om skoleplass etter sitt første ønske, 90,2 % har fått tilbud om ønsket programområde.

Etter suppleringsinntaket står fremdeles 32 med ungdomsrett uten skoletilbud. Samtidig er det 520 ledige skoleplasser i fylket. Fylkeskommunen vil i tiden fram mot skolestart ta kontakt med disse søkerne for å gi dem et skoletilbud.

I tillegg har man erfart at elever som har tatt imot tilbud, likevel ikke møter til skolestart. Dette frigjør plasser for de som står på ventelistene.

Søkere uten ungdomsrett, dvs. de som ikke har lovbestemt rett til videregående opplæring, står foreløpig på ventelister. Dersom det er ledige plasser, vil disse vil få et tilbud når inntakskontoret er sikre på at alle søkerne med ungdomsrett har fått et tilbud.

I månedsskiftet august/september vil informasjon om ledige plasser i Buskerud annonseres på bfk.no og i avisene.

Læreplasser

Så langt har over 900 søkere i Buskerud fått læreplass. Dette er solid rekord for antall med læreplass. 

Ca 300 søkere ønsker fremdeles en lærekontrakt. Disse er søkere til om lag 50 ulike lærefag.

Erfaringsmessig er det flere lærebedrifter som avklarer tilsetting av lærlinger i august og september. Derfor regner man med at mange nye avtaler vil komme på plass i løpet av kort tid.

Oppdatert søkerlister finnes på vigobedrift.no for de bedriftene som er koblet på denne webtjenesten. Lærebedrifter kan også få søkelister ved henvendelse til fagopplæringsseksjonen:

formi...@bfk.no


Publisert 4. august 2017, oppdatert 4. august 2017.