5. klassinger: - Hvis vi ikke betaler skatt, så går ikke Buskerud rundt

Aksjonsdag mot svart økonomi: Fylkesordfører Roger Ryberg møtte 5. klassinger på Sylling skole i Lier.

Onsdag 1. november fikk 5. klassingene på Sylling skole i Lier kommune en litt annerledes skoledag.

Skolen var plukket i forbindelse med den landsdekkende aksjonsdagen mot svart økonomi, der elevene fikk lære mer om demokrati, velferd og hvorfor vi betaler skatt.

- Hadde vi ikke betalt skatt, så hadde ikke politiet fått lønn og da hadde det blitt gjort mange rampestreker!

5. klassinger, Sylling skole i Lier

Gjennom praktiske øvelser - Vårt lokalsamfunn - fikk elevene vise hvordan de selv kan bidra til å påvirke utviklingen i sitt eget lokalmiljø.

- Vårt lokalsamfunn er et pedagogisk program der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, velferdsstaten, lønn, skatt og demokrati, forklarer Mari Viko fra Ungt Entreprenørskap i Buskerud som arrangerte dagen på Sylling skole.

- Det er viktig at elevene lærer om lokalsamfunnet rundt seg og ser sammenhengen mellom skatt og de fellesgodene vi har – og det at vi har med personer som faktisk jobber med demokrati, skatt og velferd i det daglige gjør at elevene forstår enda bedre.

Arrangement Sylling skole gruppebilde
Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) og ordfører i Lier kommune, Gunn Cecilie Ringdal (H), var populære "vikarlærere" i 5. klasse på Sylling skole.

- Vi i fylkeskommunen driver med videregående opplæring, vi har ansvar for å lage trygge skoleveger og skolebusser, vi driver med kultur, bibliotek og tannhelse for å nevne noe, forklarte Ryberg elevene i 5. klasse.

- Er du sjef over alle ordførerne i Buskerud? spurte elevene.

- Nei, jeg er ikke sjef over dem. Når jeg møter ordførerne fra de 21 kommunene i fylket, så er vi alle likestilt, svarte fylkesordføreren.

Les også: Fylkeskommunen til kamp mot arbeidslivskriminalitet

Ryberg forklarte elevene forskjellen på hva en kommune har ansvar for og hva en fylkeskommune har ansvar for.

- Det er veldig viktig at innbyggerne betaler skatt slik at vi kan få bygget skoler og drevet sykehus, fortsatte fylkesordføreren. 

- Hadde vi ikke betalt skatt, så hadde ikke lærerne fått lønn og da hadde vi vært dumme som brød!

5. klassinger, Sylling skole i Lier

- Vi er veldig glade for at lokalpolitikere og medarbeidere fra de ulike aktørene stiller som veiledere ute på skolene, sier Viko fra Ungt Entreprenørskap.

Ryberg avsluttet skoletimen med å dele ut reflekser til barna.

- Bruk refleks - så blir du sett, oppfordret Roger Ryberg. 

Bak den landsdekkende aksjonsdagen står KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten med lokale samarbeidspartnere.


Publisert 2. november 2017, oppdatert 2. november 2017.