440 elever på videregående skoler i Buskerud blir mobbet

Flere elever enn før blir mobbet ved de videregående skolene i Buskerud, viser Elevundersøkelsen.

440 elever i den videregående skolen i Buskerud (vg1/vg2/vg3) oppga i Elevundersøkelsen 2017 at de i en eller annen kombinasjon blir mobbet av medelever, digitalt mobbet av noen på skolen eller mobbet av voksne på skolen, to til tre ganger i måneden eller oftere.

Det tilsvarer 4,7 prosent av elevene, det samme som året før.

- All mobbing er uakseptabel. Alle barn og unge skal ha det trygt og godt på skolen.

Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningsdirektør i Buskerud fylkeskommune 

Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring og eier og driver 13 videregående skoler i Buskerud som har totalt 9 400 elever.

Les også: Nytt regelverk om skolemiljø

Det er skoleeier som er ansvarlig for å sikre at skolene er i stand til å håndtere det nye regelverket om mobbing og at elevene får oppfylt sin rett til et godt og trygt skolemiljø.

- Arbeidet mot mobbing er et kontinuerlig arbeid og vi har nulltoleranse mot mobbing, sier fylkesutdanningsdirektøren i Buskerud.

Les også: Slik er det å være ung i Buskerud

- Skadene kommer ofte til syne flere år etter

Mobbeombud Bodil J. Houg om mobberapport

Bodil J. Houg er landets første mobbeombud og jobber for alle barn og unge i Buskerud, fra barnehage til videregående skole.

I en rapport som kom i fjor kommer det fram at omtrent en tredjedel av de som blir utsatt for vedvarende eller alvorlig mobbing utvikler symptomer på posttraumatisk stress-syndrom.

- Skadene av mobbing kommer ofte til syne flere år etter at mobbingen har opphørt.

Bodil J. Houg, mobbeombud i Buskerud

- Jeg møter mange barn og unge som ikke har det bra på skolen, og som mangler venner. Det er skolenes plikt å følge med og gripe inn overfor mobbing, sier Houg.

- Skolene har juridisk plikt til å handle, alle har et moralsk ansvar!, understreker hun.

- Den nye loven forsterker elevenes rettigheter når de har et skolemiljø som ikke er godt nok.

Bodil J. Houg, Mobbeombud i Buskerud

Bodil J. Houg er landets første mobbeombud. Prøveordningen med et eget mobbeombud i Buskerud fylkeskommune ble etablert i 2013, men ble allerede i 2015 videreført som et permanent tilbud i fylket.


Publisert 24. januar 2018, oppdatert 6. februar 2018.