Filmsnutter om å møte pasienten

Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF har i samarbeid med Norsk Tannvern og Catapult film AS produsert filmsnutter som viser situasjoner som kan oppstå på tannklinikk.

Det er fem filmer, og målgruppen for filmene er tannhelsepersonell. Filmene viser kommunikasjon med pasienter og brukere i ulike situasjoner på tannklinikk. 

I 2011 fikk tannhelsetjenesten Zendiumprisen for «Sykehusprosjektet». I dette prosjektet ble det registrert behov for mer informasjon og økt bevissthet rundt kommunikasjonen mellom pasienter, foresatte og tannhelsepersonell. Prispengene ble investert i et nytt prosjekt som startet opp i 2013. Norsk Tannvern og professor i atferdsfag Tiril Willumsen fra universitetet i Oslo har deltatt i prosjektet, som også har fått finansieringsstøtte fra Helsedirektoratet. Målet er å skape refleksjon og øke bevisstheten om egen adferd og kommunikasjon med pasienter og brukere i ulike situasjoner.

Resultatet ble fem filmsnutter som inneholder typiske situasjoner som kan oppstå på en tannklinikk. Filmene ikke gir noe fasit, men stiller spørsmål til refleksjon og diskusjon. De er planlagt for bruk i grupper av tannhelsepersonell, for eksempel på klinikkmøter, distriktsmøter og til studentveiledning. Målet er å øke bevisstheten om kommunikasjon, lovverk og håndtering av situasjoner som tannhelsepersonell kan møte i løpet av en arbeidsdag.

Skuespillerne er tannhelsepersonell og barn av disse. Norsk Form har bidratt med ideer til visualiseringen av situasjonene. Regi, filming og redigering er utført av Catapult Film AS. 

Filmene er lagt ut på nettsidene til Norsk Tannvern og på siden til Tannhelsetjenestens kompetansesenter øst.


Publisert 26. september 2014, oppdatert 26. september 2014.