Spørretimespørsmål om Tilfartsveg vest del 1

- Administrasjonen i fylkeskommunen har ikke hatt noen dialog med Bane Nor om bygging av Tilfartsveg vest del 1, sier fylkesdirektør for samferdsel.

I sist fylkesutvalg stilte Bjørn Tore Ødegården (Arbeiderpartiet) spørsmål om et oppslag i Drammens Tidende angående Tilfartsveg vest del 1.

Tilfartsveg vest del 1 er strekningen fra Øvre Sund bru til Professor Smiths allè i Drammen.

I avisen stod det at «Buskerud fylkeskommune er i dialog med Bane Nor om etablering av denne veien til en totalkostnad på 830 mill.kr»

- Dette er ikke riktig. Administrasjonen i fylkeskommunen har ikke hatt noen dialog med Bane Nor om bygging av Tilfartsveg vest del 1, svarte fylkesdirektør for samferdsel, Gro Ryghseter Solberg.

Spørretime om tilfartsveg vest del 1

Statens vegvesen har planlagt Tilfartsveg vest del 1 og beregnet kostnadene til 878 millioner kroner.

Det er forutsatt at kulvert ved Strømsgodset kirke for Tilfartsveg vest del 1 gjennomføres samtidig med byggingen av InterCity Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen. Det er viktig av økonomiske og tekniske årsaker å gjennomføre den delen av Tilfartsveg vest del 1 samtidig med bygging av ny Vestfoldbane. Statens vegvesen har i den forbindelse hatt dialog med Bane Nor.

Prosjektet var en del av Buskerudbypakke 2.

Buskerudbypakke 2 ble fremforhandlet mellom kommunene i Buskerudbyen, Buskerud fylkeskommune og statlige etater, men ble stemt ned av lokalpolitikerne i Nedre Eiker tidligere i mai.

- Prosjektet var forutsatt finansiert av Buskerudbypakke 2 og er ikke prioritert i Buskerud fylkeskommunes budsjett, avslutter samferdselsdirektøren.


Publisert 14. juni 2019, oppdatert 14. juni 2019.