Fylkesordfører kjører elbil

- Jeg er glad for at fylkeskommunen nå har fått sin elbil, og den vil vi bruke på oppdrag i fylket, sier fylkesordfører Eriksrød.

Fylkeskommunen har egne p-plasser og ladestasjoner for elbiler ved fylkeshuset i Drammen.

Tirsdag morgen satte fylkesordfører Morten Eriksrød den nye elbilen (Nissan LEAF) til Buskerud fylkeskommune til lading.

- I jobben som fylkesordfører er det mye reising, så jeg ser veldig fram til å kunne kjøre mer miljøvennlig, sier fylkesordfører Eriksrød.

Bilen som nå er kjøpt inn skal disponeres av fylkesordfører og være tilgjengelig for heldagspolitikerne og fylkesrådmannens ledergruppe.

250 ladestasjoner i Buskerud

I dag ruller det over 17.000 elbiler på norske veger - en dobling fra 2012. I Buskerud er det rundt 1.000 registrerte elbiler i fylket.

Antall ladepunkter har også økt kraftig, og i dag totalt 241 ladestasjoner og 11 hurtigladestasjoner i Buskerud, ifølge Grønn Bil.

SE OGSÅ: Oversikt over ladepunkter i Buskerud (kart)

Åpning hurtigladestasjon Kongsberg
Sammen med miljøentusiast Gunhild Stordalen åpnet fylkesordfører Morten Eriksrød den første hurtigladestasjonen på Kongsberg i november 2012.

- Fylkeskommunen har det siste året bidratt til åpningen av to hurtigladestasjoner, en på Kjellstad i Lier og en på Kongsberg. Satsingen er viktig for at enda flere skal ta i bruk elbilen, sier Eriksrød.

Flere skal reise miljøvennlig

I sin daglige bruk slipper ikke elbiler ut avgasser.

- Elbilene vil kunne bidra til å løse deler av miljø- og klimautfordringene innen samferdsel, sier fylkesordføreren.

- En annen stor utfordring er trengsel og arealknapphet på veiene. En del av løsningen er økt satsing på kollektivtransport og smartere samferdselssystemer, sier han.

- Det betyr at fremtidsrettede løsninger for individuell transport, må fungere hensiktsmessig i et fremtidsrettet samferdselssystem som i enda større grad vil fokusere på kollektive løsninger, sier han.

- Dette jobber fylkeskommunen med i flere pågående prosjekter, avslutter Morten Eriksrød.

For ytterligere informasjon:
Morten Eriksrød, fylkesordfører, 92 22 86 97.


Publisert 3. desember 2013, oppdatert 3. desember 2013.